Aux. Jenny Caballero

Diplomada en infermeria el 2004.

Cursos de nutrició 2008.

Cursos de cures pal • liatives 2009.