Estètica

El somriure és un dels factors estètics més importants inherents a la persona. Un somriure bonic i atractiu ofereix una imatge positiva i estimula a l’individu a somriure amb més tranquil•litat i naturalitat. Una boca ordenada, sana i harmònica dóna seguretat en un mateix.

Els procediments d’estètica dental requereixen sovint una planificació multidisciplinària a la que han d’interactuar les especialitats d’ortodòncia, periodòncia, operatòria dental i pròtesis.

En algunes ocasions és suficient actuar sobre la superfície d’alguna dent aïllada. Per això, pot utilitzar-se el recontornejat estètic, les caretes i/o les corones de ceràmica i de composite. Per obtenir un bon resultat, no és suficient cobrir la dent amb un material de color adequat. Entren en joc la translucidesa, la microgeografía superficial, la fluorescència dentaria, els gradients de color, etc. Sovint és necessari treballar amb combinacions de materials més o menys translúcids, amb opaquers, modificadors de color, de profunditat i de superfície.

Per obtenir bons resultats, és precís dedicar molt temps a la imitació de les dents mitjançant tècniques de multicapes o una tècnica estratificada fins als més petits detalls a fi de dominar els múltiples efectes òptics aconseguits amb els nombrosos materials que existeixen a l’actualitat. Per això és convenient que els professionals assagin de forma periòdica amb els materials, cada cop millors, que sorgeixen contínuament.

Cada dent obtinguda amb bons resultats, ja sigui mitjançant composite o ceràmica, és una autèntica joia. Una obra d’art.

Cada canvi estètic s’ha de portar a terme de manera personalitzada, segons els criteris i desitjos de cada persona que haurà expressat en cada fase del procediment.