Implants dentals

L’implant dental consisteix en un tractament mitjançant el qual es reemplacen de manera artificial les arrels naturals de les peces dentàries que s’han perdut, per després muntar sobre aquestes noves arrels les pròtesis que reemplaçaran les peces perdudes.

Gràcies als avenços en les tècniques per a implants i en l’elaboració dels materials dentals, les últimes estadístiques informen que l’èxit dels implants supera el 95%.

En molts casos, els tractaments amb implants són la millor solució. Quan és necessari reemplaçar una peça dental amb les peces veïnes totalment sanes, l’implant fa possible solucionar el problema sense haver de desgastar les peces sanes col•locant un pont seguint el mètode convencional. Quan és necessari reemplaçar diferents peces dentals posteriors i no existeixen peces de suport, la solució convencional consistia en la fabricació d’una pròtesi mòbil que presenta un desavantatge, ja que es poden donar problemes d’adaptació i de reabsorció de l’os i la geniva on es recolza la pròtesi. Els principals beneficiaris són aquelles persones totalment desdentades, ja que l’implant soluciona els problemes d’inestabilitat de les pròtesis convencionals a causa de la reabsorció de l’os amb el pas del temps.

La col·locació d’un implant es porta a terme en dues etapes: la primera és la quirúrgica i consisteix en la instal·lació de l’implant dins del teixit ossi. Un cop finalitzada la cirurgia, és necessari esperar entre 3 o 4 mesos a què l’os s’integri; és a dir, esperar a que es produeixi la unió biològica entre l’implant i l’os. La segona etapa és la denominada protètica, on es procedeix a la exteriorització, mitjançant la instal·lació de la nova pròtesi, de l’implant que ha restat submergit dins del teixit ossi.

S’ha de tenir en compte que no tots els pacients són aptes per rebre un implant, per això és necessari consultar amb un professional adequat que porti a terme una avaluació prèvia minuciosa de la seva salut dental, la qual cosa permetrà aconsellar-lo sobre els tractaments i/o tècniques més adequades pel seu cas. Els tractaments amb implants així com les altres tècniques amb pròtesis fixes o mòbils, els ajudaran a aconseguir una millor qualitat estètica, una salut bucal òptima i un desenvolupament ple de la seva vida social.